logo nordjylland95blue

Soloprojekter

Soloprojekter bliver oftest anvendt til børn/unge, der har svært ved at indgå i et socialt fællesskab og læringsmiljø. Målsætningen for den enkelte er altid individuel, alt efter den enkelte unges problematikker, og skal fremgå af handleplanen.
Den første opgave for medarbejderen vil oftest være at få skabt en positiv relation og en god voksenkontakt til den unge. Således at den unge får opbygget en tro på sig selv, skabt tillid til andre – til sig selv og til omverdenen, for herigennem at finde troen på en positiv fremtid.
Den pædagogiske tilgang til den enkelte ung er: Motivations & relations pædagogik
Tilbuddet her består hovedsageligt af en socialpædagogisk indsats.
Soloprojekter kan etableres for unge i den skolepligtige alder, STU, § 104, resurse - og afklaringsforløb. Et sådan forløb sker altid i samarbejde med den unge og relevante samarbejdspartner.