logo nordjylland95blue

Skoleundervisning

Stor vægt på dansk, matematik og engelsk

Skolen lægger meget stor vægt på, at eleverne dygtiggør sig så meget som muligt i de almindelige skolefag.
Cirka 2/3 dele af undervisningstiden består af individuelt tilrettelagt undervisning i de grundlæggende skolefag. Men de øvrige af folkeskolens fag indgår også i undervisningen.
Hvis det er realistisk at afslutte skolegangen med folkeskolens afgangsprøver, er det vores opfattelse, at eleven står bedre rustet til at komme videre i livet, med en eksamen i hånden.

Undervisningen tilpasses den enkelte elevs forudsætninger og niveau

Når en ny elev starter hos os, starter vi med at finde frem til hvad eleven er motiveret til at arbejde med. Eksempel: hvis en elev i mange år kun har oplevet nederlag med faget matematik og derfor hader matematik, er det vores erfaring, at det er en god ide, at holde en pause med faget. Og der er sandsynligvis andre fag eleven gerne vil arbejde med – og så er det her, vi tager fat.
Vi tilrettelægger undervisningen fra starten af efter det niveau elever er på, således at elever vil opnå positive resultater og derfor vil begynde at opleve små succeser.

En bred palet af metoder

Det vigtigste er at eleven lærer – ikke hvordan eleven lærer!
Derfor er det første skridt at finde frem til hvordan eleven bedst lærer tingene.
Derfor benytter vi os alle mange forskellige undervisningsmetoder og mange forskellige undervisningsmidler.

Vi benytter en bred palet materialer

Vi benytter en moderne undervisningsmetode, der i udstrakt grad gør brug af digitale hjælpemidler. Hver enkelt elev er udstyret med en PC med direkte forbindelse til skolens digitale bibliotek, der rummer en stor mængde opgaver i samtlige fag fra 3. - 10. klassetrin. Eleven har hermed via sin computer adgang til alle tænkelige oplysninger og har via dette hjælpemiddel fået en frihed og et råderum i sin egen dygtiggørelse, som er uvurderlig.
Desuden har eleverne direkte adgang til internet, som ligeledes rummer utallige muligheder indenfor undervisningen.
Vi benytter også traditionelle undervisningsmaterialer, hvilket er hensigtsmæssigt for nogle elever. På denne måde er det muligt at tilpasse undervisningen til den enkelte elevs forudsætninger og niveau.