logo nordjylland95blue

Ressourceforløb

Individuelt tilrettelagte forløb med fokus på udvikling af personlige, faglige og sociale kompetencer

 Målsætning:

Det er målsætningen, at de deltagerne på et ressourceforløb får udviklet sine personlige, faglige og sociale kompetencer. Dette med henblik på at opkvalificere deres chancer for at starte på en uddannelse eller for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Endvidere er det målsætningen at udvikle deltagernes arbejdsevne samt hjælpe dem videre i livet.

Formålet med ressourceforløbet er at deltageren:

  • får udviklet sine personlige kompetencer
  • opnår en tro på egne ressourcer og udviklingsmuligheder
  • opnår afklaring i forhold til egne faglige og praktiske kompetencer
  • får mulighed for at opbygge eller udvide et socialt netværk
  • får mulighed for at opbygge modenhed og selvstændighed

    Kort sagt - det handler om at øge alle livets kvaliteter!!

    Forløbet, det ugentlige timetal og mødetider bliver tilrettelagt i samarbejde med deltager, sagsbehandler og Dagskolen.


Indholdet kan være ……….

Personlige kompetencer
Individuelle udviklingssamtaler.

Vejledning.
Fokus på egne ressourcer/barrierer.
Selvindsigt— et realistisk syn i forhold til egne evner
og kompetencer.
Støtte til forståelse af egen post og handlemuligheder hertil


Sociale kompetencer
Styrkelse af sociale kompetencer igennem social træning og
samvær.
Ansvar for egne handlinger og håndtering af de sociale spilleregler.


Faglige kompetencer
Undervisning
Her er der mulighed for at lære eller genopfriske følgende fag:
Dansk
Matematik
Engelsk
Samfundsfag

Sport & motion
Kost
Sundhed
Motion, her og nu og på sigt.

IT
Grundlæggende IT
Brugen af digitale løsninger, som fx. Nem ID, E—boks, Netbank

Arbejdsprøvning
Køkken
Træ og metalværksted
Kreativt værksted
Have og park
Arbejdsmarkedsforståelse
Arbejdsliv

Virksomhedspraktik
Der er mulig for at komme i virksomhedspraktik. Forløbene arrangeres med individuelle løsninger mht. timer og varighed.
Praktikken kan etableres både som internt og eksternt forløb.

Ekskursioner
Fx virksomhedsbesøg, kulturelle arrangementer og oplevelser.