logo nordjylland95blue

Undervisning

Undervisningen på Dagskolen Nordjylland foregår med udgangspunkt i fire hovedgrupper:

"Specialklassen" - fortrinsvis elever i den skolepligtige alder - hovedvægten i undervisningen er teoretisk undervisning, der kan føre frem til folkeskolens afgangsprøver.
"Værkstedslinjen" - består ef elever, hvis interesse ligger inden for motor-, metal- eller træ/tømrerarbejde.
"Springlinjen" - fortrinsvis elever, der er inde i en afklaringsfase, STU elever eller § 104 dagaktivering, som alle har kreative interesseområder.
"Enkeltmandsprojekter" - pjekter for elever, der har brug for at være i 1:1 program sammen med en voksen.

Undervisningen består af mange forskellige elementer, som er tilrettet den enkelte elev og dennes behov, således at eleven altid oplever undervisningens indhold som aktuel og relevant.