logo nordjylland95blue

Skolen tolerer ikke vold!

Skolens definition på vold: Fysisk overgreb i form af slag, spark, spyt og bid eller konstante verbale trusler om vold.

Målet med skolens voldspolitik

 • At forebygge og mindske vold og trusler om vold
 • At sikre tryghed og trivsel i elevgruppen såvel som i personalegruppen
 • At sikre fælles forståelse for hvordan vi imødegår vold og trusler
 • At sikre de unge og personalet ifht. at få bearbejdet en evt. voldelig episode f. eks. ved krisehjælp
 • At inddrage og guide de unge i forebyggelse af vold og trusler – blandt andet gennem konflikthåndtering

Forebyggelse af vold

 • Konflikthåndtering i mellem de unge
 • Vær opmærksom på en ung, der bliver aggressiv, - man kan evt. tale den unge til fornuft, eller kan man bede den unge om at forlade lokalet ved at bruge ”rødt-kort-metoden”, så den unge legalt kan forlade lokalet
 • Brug evt. en mægler i en situation, når der er brug for det.

Handleplan med de unge

 • Sammen med eleven laver læreren aftaler om hvordan der skal reageres, når den unge har en træls dag eller hvis den unge bliver aggressiv
 • Aftalerne skal laves skriftligt
 • Aftalerne skal evalueres løbende i samarbejde med den unge

Handleplan for hvordan lærerne reagerer i og omkring en tilspidset eller voldelig episode

 • Vær opmærksom på dig selv; du skal være rolig og ikke vise tegn på at være bange
 • Pres ikke den unge yderligere, men skab plads og luft, så personen kan falde til ro
 • Få yderligere hjælp fra andet personale, der kan skabe overblik og tage kontrollen over omgivelserne, så den unge ikke føler pres eller uro fra omgivelserne; fx få de andre unge væk, så de ikke bliver involveret
 • Vurder om den involverede kollega skal guides væk fra konflikten, eller om han/hun har kontrol over situationen. Vær altid min. en kollega på standby indtil konflikten er nedtrappet
 • Anerkend den unges frustration - vis at du tager ham/hende alvorligt

 

Handleplan for hvordan lærerne runder episoden af i forhold til den unge

Den unge vil umiddelbart efter en episode ikke kunne håndtere en direkte konfrontation med problemstillingen, men har brug for støtte til at falde til ro. Læreren kan, når den unge er faldet til ro og er afslappet, føre en samtale, hvor frustrationen tales igennem og der laves en plan i forhold til episoden og til at håndtere en sådan situation næste gang.