logo nordjylland95blue

Skolen tolererer ikke mobning!

Skolens definition af mobning er:

logo antimobbe

 • Mobning er, når en person gentagne gange, over en vis periode bliver udsat for fysisk eller psykisk vold fra én eller flere personer. Den psykiske vold indbefatter også udelukkelse fra gruppen. Mobning er et overgreb.
 • Overfor mobning står de såkaldte ”godmodige drillerier”. Forskellen på mobning og drillerier er, at godmodige drillerier kun forekommer, når alle involverede parter finder drillerierne morsomme. Drillerier har det imidlertid ofte med at udvikle sig – og mobning begynder typisk som drillerier, der tiltagende bliver mere og mere generende og ondskabsfulde i sin karakter.
 • Konflikter adskiller sig fra mobning ved, at de involverede parter er lige stærke. I forbindelse med mobning er magtforholdet som regel skævt.

 

Målet med skolens mobbepolitik

 • at være en mobbefri skole. Det er IKKE den mobbede, der skal sættes sanktioner over for, men den der mobber!
 • at undgå mobning kræver en fælles indsats. Derfor prioriteres det højt på skolen at forældre, elever og personalet bliver inddraget i arbejdet med at forebygge og bekæmpe mobning.
 • skolens unge og personalet er unikke og skal respekteres og accepteres som sådanne

 

Skolens forebyggende indsatsområder

 • Alle voksne siger fra ved dårlig opførsel, nedladende kommentarer og bevidste udefrysninger ved at kræve, at der tales ordentligt og ved at udvise et imødekommende og åbent kropssprog
 • Allerede når der konstateres smådrillerier, bør der gribes ind ved, at det nærmere undersøges om alle involverede parter finder drillerierne i orden. Det skal gøres legalt at sige fra – også over for smådrillerier. Derfor:
 • respekter andres grænser
 • sig undskyld
 • vær imødekommende
 • I det daglige prioriteres samarbejde blandt eleverne samt gensidig hjælp og støtte frem for konkurrence. Udvis:
 • gensidig respekt /vær en god kammerat
 • omsorg for hinanden
 • giv udtryk for dine følelser, så andre ved hvordan de skal støtte/agere
 • Klasserne afholder flere årlige lektioner, hvor mobbepolitikken på skolen gennemdrøftes og evt. ændringer eller tilføjelser skrives til. Såsom:
 • respekter andres og skolens ejendom
 • give en ny elev en positiv skolestart
 • udflugter m. klassen for at lære hinanden at kende  og opnå et godt sammenhold