logo nordjylland95blue

Skolens formål

Det er skolens formål at drive dagbehandlingstilbud for børn, unge og voksne med særlige behov.
Det er skolens formål at drive undervisningsprojekter til fremme af teoretisk og praktisk undervisning og uddannelse, til fremme af livsvilkår og mellemmenneskelig forståelse.
Skolen henvender sig især til socialt udsatte børn, unge og voksne med sociale -, psykiske -, adfærds- og indlæringsmæssige problemer, så de gennem undervisningen og programmet rustes til at kunne tage vare på egen tilværelse videre frem i livet.
Formålet søges bl.a. opnået gennem etablering af undervisning/uddannelse under forskellige former som f.eks. eksamensforberedende undervisning, der fører frem mod folkeskolens afgangsprøver, enkeltfagskurser på HF niveau, STU, kurser med værkstedsaktiviteter og produktion indenfor landbrug, gartneri, fremstilling, transport, søfart, service, miljø, catering o. lign.