logo nordjylland95blue

Pædagogiske metoder

Dagskolen Nordjylland er en anderledes skole. Det vil sige, at vi på mange måder ser undervisningen ud fra nye vinkler og at vi griber undervisningen an på nye måder.

Individuelt udgangspunkt:

Udgangspunkt i den enkelte elev

Først og fremmest tager vi udgangspunkt i den enkelte elev. Det er i forhold til eleven og dennes fremtid, at Dagskolen har sin berettigelse.

 

Alle skal lære mest muligt

Det er skolens udgangspunkt, at alle skal lære mest muligt – det være sig at tage folkeskolens afgangsprøver, kvalificere sig til at starte på en faglig eller teoretisk uddannelse, STU uddannelse eller gennemgå et afklaringsforløb.

Det er motivation, der driver værket

Hvis en elev ikke er motiveret for at lære f.eks. dansk og regning, kan vi ikke lære denne elev dansk og regning. Derfor må vi starte der, hvor den unge har en motivation. Det kan for eksempel være, at en elev skal starte med at være i køkkenet, i værkstedet, sy bamser, køre havetraktor osv. Når vi bygger på motivation giver det tryghed. Når trygheden og tilliden har indfundet sig, vil motivationen til at lære nye ting stille og roligt dukke op – og så kan der tages fat på nye indlæringsområder.

Individuelt tilrettelagte metoder

Børn og unge lærer på forskellige måder. Det er skolens opgave at finde frem til hvilken indlæringsmetode, der passer bedst til den enkelte elev, så dennes udbytte kan blive størst mulig. Det betyder i praksis, at eleverne i en del af ugens timer har hver sit program, der er tilpasset den enkelte.

Metoderne kan være mange: mundtlig instruktion, visuel instruktion, learning by doing, udgangspunkt i praksis, udgangspunkt i teorien, alene, i fællesskab og mange mange flere.

Fælles udgangspunkt:

Skolen vægter også det fælles. Mennesket er et socialt væsen og har derfor også behov for at befinde sig i fællesskaber og lære at indrette sig indenfor sociale spilleregler.

Fælles undervisning og samvær

Hver skoledag starter med morgensamling. Her lærer eleverne at indrette sig på hinanden, giver hinanden respons og suger oplysninger og viden til sig.

Andre fælles undervisningssituationer finder sted i små grupper, i sport, i linjefag, på ekskursioner, på studieture, ved kulturelle arrangementer m.v.

Specifikke indlæringsmetoder:

At opleve er at lære

Dagskolen anerkender oplevelse som en indlæringsmetode. Teoretisk indlæring har en stor glemselskurve, men oplevelser fæstner sig gennem alle vore sanser og glemmes sjældent.

Derfor bruger vi meget ofte oplevelse som en indlæringsmetode. F.eks. lære om skovens planter ved at tage i skoven, lære om nattens arbejde ved at tage på besøg hos bageren midt om natten, osv.

At rejse er at leve

At rejse er at leve – det gælder også for børn og unge. Derfor er rejser og ekskursioner en vigtig del af vores program. Rejserne giver mange forskellige oplevelser, lærdom og ikke mindst socialt samvær.