logo nordjylland95blue

Menneskesyn

Skolens menneskesyn er holistisk - vi ser mennesket, eleven som et helt menneske.  Det betyder at vi ikke ser adskilt på de intellektuelle, musiske, kreative, sociale osv. evner, som et menneske rummer, men vi vedkender samspillet mellem disse evner.
Vi betragter barnet og det unge menneske ud fra Daniel Goleman´s teorier om intelligens og vi vil i vores arbejde altid bestræbe os på at fremelske de mange forskelligartede ressourcer, som ethvert menneske rummer.
Vi ser et menneskes tryghed, som vejen til at mennesket, barnet kan åbne sine sanser, lade oplevelser, indtryk og lærdom sive ind i bevidstheden og fæstne sig til reel erfaring, viden og visdom.