logo nordjylland95blue

Vi er medlem af ....

ADHD foreningen

En vigtig del af ADHD-foreningens arbejde er at sprede viden om ADHD til mennesker med ADHD, deres familier, de professionelle som i deres arbejde møder mennesker med ADHD, samt befolkningen generelt.
Foreningen gør en stor indsats på informationsområdet gennem afholdelse af kurser, bogoversættelser og –udgivelser, pjecer, oplæg m.m
Hver år afholdes en konference med indlæg om forskning og erfaringer fra arbejdet med ADHD. ADHD-foreningen har desuden kampagner som f.eks. den årlige kampagne Vild &Stille, om inklusion i indskolingen.


Ligeværd

Ligeværd er en enestående forening, der adskiller sig fra alle andre. Ligeværd er ikke en diagnoseforening men en forening med fokus på udfordringer på alle livsområder for mennesker med særlige behov.
Foreningen rummer således både unge med særlige behov, der har deres egen forening (UFL), forældre og pårørende i Landsforeningen Ligeværd, fagpersoner og professionelle i foreningens mange institutionsmedlemmer, efterskoler, højskoler, frie fagskoler, produktionsskoler, specialskoler og uddannelsessteder. Ligeværd har et vidt forgrenet samarbejde med andre foreninger og professionelle med interesse og kompetencer i området for unge med særlige behov.
Det er Ligeværds DNA – at omfavne alle livsområder, at sætte sine fodspor i de politiske dagsordener, der har betydning for mennesker med særlige behov, men også at arbejde konstruktivt for at finde nye veje og løsninger i samarbejde med såvel enkeltpersoner, foreninger og myndigheder.

 

Landsforeningen Autisme

Er en demokratisk forening med lokalt valgsystem og samarbejdspartnere på tværs af pårørende, brugere, kredse, skole/institutioner, politikere, handicaporganisationer m.fl. Samspillet skaber et dynamisk værktøj til at arbejde for bedre vilkår for børn, unge og voksne med autisme.
Landsforeningen ønsker at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder, autisme medfører. De repræsenterer mennesker med autisme, børns, unges og voksnes interesser overfor samfundet både lokalt og landsdækkende. Foreningen favner bredt inden for områderne informationsarbejde, kurser og konferencer for medlemmer og fagfolk, beskæftigelses- og botilbud, medlemsstøtte m.m.