logo nordjylland95blue

Links

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188636

Forældrepjece om specialundervisning til elever i folkeskolen
https://ast.dk/publikationer/foraeldrepjece-om-specialundervisning-til-elever-i-folkeskolen-2014

Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163980

Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175630

Special – undervisning og anden specialpædagogik bistand i folkeskolen
http://www.skolelederforeningen.org/skoleledelsen/vaerktojer/vejledning-til-skoleledere-om-specialundervisning-og-anden-specialpaedagogisk-bistand-i-folkeskolen-22