logo nordjylland95blue

Det formelle

For at opfylde elevers, forældres og det kommunale systems forventninger til os og lovgivningens krav til os, er skolen afhængig af en stor og bred samarbejdsflade med både private og kommunale instanser. Det drejer sig om lovgivningsmæssige forhold, rent formelle forhold, vejledning, pædagogisk og psykologisk rådgivning, sparring m.v.